"เมืองในหมอก ดอกไม้งาม
ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน"

Welcome to Mandarin Betong ...

     Betong is a lovely town located at the southern of Thailand and near the northern of Malaysia ( very close to Penang and Grik ) which you can enjoy uninterrupted panoramic views and surrounded by numerous mountains.

     With our Grand Mandarin Hotel group is located at centre of the town. We are all waiting to serve you warm hospitality friendship.

     All of 3 hotels composed of
1. Grand Mandarin Hotel
2. Betong Merlin Hotel
3. Cathay Betong Hotel


     เบตง เมืองชายแดนเล็กๆอยู่ใต้สุดของประเทศไทย เป็นเมืองสงบ อากาศดี มีสถานที่ท่องเที่ยวทาง ธรรมชาติที่หลากหลาย มีอาหารการกินที่เลิศรส เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพักผ่อน ผ่อนคลายความเครียดจากการงาน เราพร้อมต้อนรับผู้มาเยือน

     กลุ่มโรงแรมแกรนด์แมนดารินเบตง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเบตง ท่านจะได้พบกับทัศนียภาพอันสวยงามเมืองเบตง ซึ่งได้ชื่อว่า "เมืองในหมอกและดอกไม้"

     เรามีโรงแรมให้ท่านเลือกพักได้ 3 โรงแรม ประกอบด้วย
1. โรงแรมแกรนด์แมนดารินเบตง
2. โรงแรมเบตงเมอร์ลิน
3. โรงแรมคาเธ่ย์เบตง

     ทั้ง 3 โรงแรมพร้อมต้อนรับท่านสู่เมืองเบตง


     เบตง มาจากภาษามลายู แปลว่า ไม้ไผ่ เป็นอำเภอที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทย ห่างจากตัวเมืองยะลาเป็นระยะทางประมาณ 140 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 โดยเฉพาะเส้นทางช่วงระหว่างอำเภอธารโต-เบตง เป็นเส้นทางคดเคี้ยวไปตามไหล่เขา มองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามของทะเลสาบ ป่าไม้และสวนยาง

     ตัวเมืองเบตงตั้งอยู่ในโอบล้อมของขุนเขาอากาศเย็นสบาย มีฝนตกชุก และมักมีหมอกปกคลุมในยามเช้า จนได้รับสมญานามว่า "เมืองในหมอก ดอกไม้งาม" เป็นอำเภอใหญ่ที่มีความเจริญ ชาวมาเลเซียนิยมเดินทางมาท่องเที่ยว มีอาหารการกินที่สมบูรณ์ และมีแหล่งท่องเที่ยวทั้งในและนอกตัวเมืองมากมาย

     การเดินทางจากอำเภอเมืองยะลาไปเบตง มีบริการรถตู้หรือแท็กซี่ คิวรถตู้อยู่ตรงข้ามสถานีรถไฟยะลา รถออกทุก 1 ชั่วโมงระหว่างเวลา 6.00 - 17.00 น. หากเดินทางจากหาดใหญ่ มีบริการรถตู้ปรับอากาศไปยะลาและเบตง รถออกเวลา 8.00 น. 10.00 น. และ 13.00 น. หากเดินทางจากกรุงเทพฯ มีบริการรถโดยสารไปยังยะลาและเบตง ติดต่อสถานีขนส่งสายใต้ โทร. 0 2435 1199